0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Petr Zivny
۱
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۹:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۲۲:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۲
Jan Vidourek
Finished
۲۲:۳۰
Petr Osvald
۳
۲
Svatoslav Stempen
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Nevrtal
۳
۲
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Skalicky
۲
۳
Frantisek Chaloupka
Finished
۱۹:۰۰
Yurii Holovatiuk
۱
۳
Jan Steffan
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Andrle
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۲۲:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۰۰
Matej Holub
۲
۱
Jan Vaclavek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Steffan
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۲۲:۳۰
Daniel Tuma
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Radek Bartunek
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Petr Vojtech
Finished
۰۹:۳۰
Michal Zobac
۳
۲
Radek Krcal
Finished
۰۹:۳۰
Radek Krcal
۱
۳
Dan Volhejn
Finished
۱۲:۰۰
Daniel Tuma
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Malek
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۱۵:۰۰
Erik Topic
۱
۳
Richard Vavricka
Finished
۱۵:۰۰
Michal Syroha
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۷:۳۰
Radek Fnukal
۱
۳
Vladan Brom
Finished
۱۷:۳۰
Patrik Pycha
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۱۹:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Michal Syroha
Finished
۱۹:۰۰
Patrik Pycha
۳
۲
Vladislav Hampejs
Finished
۱۹:۳۰
Vitezslav Malina
۳
۱
Ladislav Svanda
Finished
۲۱:۳۰
Michal Vavrecka
۲
۲
Marek Volny
inprogress
۲۲:۳۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Milan Zika
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۰:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۱
Ales Rusnak
Finished
۱۳:۰۰
Turek Tomas
۲
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۴:۳۰
Turek Tomas
۰
۳
Jan Kanera
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Postelt
۲
۳
Tomas Prosa
Finished
۱۷:۰۰
Frantisek Chaloupka
۲
۳
Jan Pribyl
Finished
۱۷:۳۰
Frantisek Chaloupka
۳
۲
David Stusek
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۲۰:۰۰
Jan Pribyl
۱
۳
Jiri Skalicky
Finished
۲۰:۰۰
Jan Divecky
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۲۱:۳۰
Josef Rossler
۳
۱
Michal Drastich
Finished
۰۰:۰۰
Radek Fnukal
۳
۲
Jan Volhejn
Finished
۱۹:۳۰
Vladislav Hampejs
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۲۰:۳۰
Tomas Regner
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Skalicky
۳
۰
Frantisek Chaloupka
Finished
۲۱:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۲۱:۰۰
Jan Przybyla
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۲۱:۳۰
Marek Volny
۱
۳
Radek Sedlacek
Finished
۲۲:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۰۰:۰۰
Milan Zika
۰
۳
Robert Koczy
Finished
۰۰:۳۰
Marek Placek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۳۰
Marek Placek
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Alesh Bayer
inprogress
۰۳:۳۳
Petr Picek
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Alesh Bayer
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Michal Zahradka
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۵:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۶:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۷:۰۰
Filip Sikora
۳
۱
Rostislav Niezgoda
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Hejduk Alexander
Finished
۰۹:۳۰
Martin Sychra
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۰:۰۰
Martin Bezstarosta
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۰:۰۰
Jan Jiricek
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۱۰:۰۰
Petr Vojtech
۰
۳
Martin Sychra
Finished
۱۰:۳۰
Hejduk Alexander
۲
۱
Martin Bezstarosta
Finished
۱۰:۳۰
Radek Krcal
۳
۲
Jan Jiricek
Finished
۱۰:۳۰
Rostislav Niezgoda
۲
۱
Ales Rusnak
Finished
۱۰:۳۰
Dan Volhejn
۰
۳
Michal Zobac
Finished
۱۱:۰۰
Josef Grill
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Pinc
۳
۰
Martin Bezstarosta
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۱
۳
Jan Jiricek
Finished
۱۱:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Martin Sychra
Finished
۱۱:۳۰
Filip Sikora
۱
۳
Ales Rusnak
Finished
۱۱:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۲:۰۰
Petr Vojtech
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۲:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Petr Vicherek
Finished
۱۲:۰۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Martin Bezstarosta
Finished
۱۲:۳۰
Petr Vicherek
۲
۳
Filip Sikora
Finished
۱۲:۳۶
Martin Sychra
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۳:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۱۳:۳۰
Richard Vavricka
۳
۰
Matej Holub
Finished
۱۳:۳۰
Marek Blejchar
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۳:۳۰
Michal Vedmoch
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۴:۰۰
Jan Vaclavek
۱
۳
Erik Topic
Finished
۱۴:۰۰
Jakub Vogel
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Postelt
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۲
Jakub Vogel
Finished
۱۴:۳۰
Alois Kanak
۲
۲
Michal Vedmoch
Finished
۱۴:۳۰
Jaromir Kanok
۲
۳
Marek Blejchar
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Prosa
۳
۰
Jan Kanera
Finished
۱۵:۰۰
Jan Kanera
۲
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۵:۳۰
Richard Vavricka
۳
۰
Jan Vaclavek
Finished
۱۵:۳۰
Daniel Tuma
۳
۲
Jakub Vogel
Finished
۱۵:۳۰
Marek Blejchar
۲
۱
Michal Vedmoch
inprogress
۱۵:۳۰
Miroslav Svedik
۳
۰
Lukas Malek
Finished
۱۶:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۱۶:۰۰
Alois Kanak
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۶:۰۰
Matej Holub
۱
۳
Erik Topic
Finished
۱۶:۰۰
Marek Blejchar
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Jakub Vogel
Finished
۱۷:۰۰
Richard Vavricka
۲
۳
Erik Topic
Finished
۱۷:۰۰
Vladislav Hampejs
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Regner
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۸:۰۰
David Stusek
۱
۳
Jiri Skalicky
Finished
۱۸:۰۰
Jan Volhejn
۳
۲
Petr Zivny
Finished
۱۸:۰۰
Vladan Brom
۱
۳
Jan Volhejn
Finished
۱۸:۳۰
Petr Serak
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۱۸:۳۰
Jan Pribyl
۳
۰
David Stusek
Finished
۱۸:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۱۸:۳۰
Michal Syroha
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۱۹:۳۰
Petr Serak
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۲۰:۰۰
Vladan Brom
۳
۱
Petr Zivny
Finished
۲۰:۰۰
Radek Fnukal
۱
۳
Petr Zivny
Finished
۲۰:۳۰
Petr Serak
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۲۰:۳۰
Jan Volhejn
۳
۰
Vladan Brom
Finished
۲۱:۰۰
Jan Vidourek
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۲۲:۰۰
Jan Kabelka
-
-
Vitezslav Malina
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Lukas Krok
-
-
Jan Divecky
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
-
-
Yurii Holovatiuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Amirreza Abbasi
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۸:۴۰
Szymon Radlo
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۱:۲۰
Amirreza Abbasi
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Maciej Domin
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۴۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Maciej Domin
Finished
۰۰:۱۵
Adrian Myszewski
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۰:۵۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Adrian Myszewski
Finished
۰۲:۱۰
Adrian Eliasz
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۱:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۲۱:۵۵
Jakub Glanowski
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Czernik
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۰:۴۵
Bartlomiej Mleczko
۱
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۱۳:۴۰
Adrian Eliasz
۳
۲
Maciej Domin
Finished
۱۸:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۲۲:۱۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۳۰
Maciej Domin
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Adrian Fabis
۲
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Buczynski Witold
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۷:۰۵
Mateusz Czernik
۳
۲
Maciej Domin
Finished
۰۸:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۰۵
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Piotr Staniszewski
Finished
۱۰:۰۶
Karol Wisniewski
۳
۲
Maciej Domin
Finished
۱۰:۲۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۵۵
Mateusz Czernik
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۰۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Maciej Domin
Finished
۱۳:۵۵
Maciej Domin
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۶:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Maciej Domin
Finished
۲۱:۰۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۲۱:۵۰
Krystian Kolodziej
۰
۳
Petr David
Finished
۲۲:۲۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۲:۳۰
Szymon Radlo
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۰۰:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۰:۴۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۵:۵۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Adrian Myszewski
Finished
۰۶:۰۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۶:۲۰
Blazej Cioch
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۴۵
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۰۵
Mateusz Czernik
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۳:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۵۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۴:۵۵
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۱۵:۰۵
Petr David
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۶:۲۰
Petr David
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۴۵
Piecowski Miroslaw
۲
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۱۶:۵۰
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Lukasz Nadolski
Finished
۱۷:۰۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۱۷:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۲
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۸:۱۰
Tomasz Lewandowski
۰
۳
Petr David
Finished
۱۸:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۱
۳
Maciej Domin
Finished
۱۹:۲۰
Petr David
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۹:۵۵
Aleksander Lilien
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۱:۲۵
Lukasz Jarocki
۱
۲
Maciej Domin
inprogress
۲۲:۴۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۹:۰۵
Tomasz Lewandowski
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۹:۳۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۰:۰۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۲۰:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۳۰
Adrian Eliasz
۰
۰
Szymon Radlo
inprogress
۲۲:۵۵
Mateusz Czernik
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Mateusz Czernik
Finished
۰۲:۱۵
Adrian Fabis
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۲:۴۰
Tomasz Lojtek
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۳:۰۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۱۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Burkacki
۳
۲
Adrian Myszewski
Finished
۰۳:۳۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Fabis
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Myszewski
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۲۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Tomasz Lojtek
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۰۵
Adrian Myszewski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Adrian Fabis
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۳۵
Tomasz Lojtek
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Kacper Slawinski
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۷:۵۵
Adrian Fabis
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۰۸:۱۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۸:۲۰
Piecowski Miroslaw
۲
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۰۸:۲۵
Tomasz Lewandowski
۲
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۰۸:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۰۹:۱۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Mateusz Czernik
Finished
۰۹:۳۵
Tomasz Lewandowski
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۵۵
Jakub Glanowski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۰:۰۰
Bartlomiej Mleczko
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۱۰:۲۹
Roman Wiza
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۱۱:۰۰
Amirreza Abbasi
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۱:۰۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۱۰
Piecowski Miroslaw
۰
۳
Bartlomiej Mleczko
Finished
۱۱:۱۵
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Glanowski
۲
۳
Maciej Domin
Finished
۱۱:۳۵
Amirreza Abbasi
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۲:۲۰
Piecowski Miroslaw
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۲:۲۵
Maciej Domin
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۲:۴۵
Igor Dabrowski
۰
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۱۲:۵۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۳:۳۵
Piecowski Miroslaw
۲
۳
Igor Dabrowski
Finished
۱۴:۰۰
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۴:۱۵
Adrian Eliasz
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۴:۳۰
Bernacki Lukasz
۰
۲
Mateusz Burkacki
inprogress
۱۴:۳۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۴:۴۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Maciej Domin
Finished
۱۵:۲۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۵:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Tomasz Lewandowski
Finished
۱۵:۵۵
Jakub Glanowski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۶:۳۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۶:۵۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Petr David
Finished
۱۷:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۷:۵۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۸:۵۵
Jakub Glanowski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۹:۴۵
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Bartlomiej Mleczko
Finished
۲۰:۱۰
Amirreza Abbasi
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۲۰:۱۵
Roman Wiza
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۲۰:۳۴
Karol Wisniewski
۰
۳
Petr David
Finished
۲۰:۴۰
Russia
Liga Pro
Igor Amelichkin
۲
۳
Alexander Ekzhanov
Finished
۲۱:۳۰
Igor Minchenkov
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۲۲:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۱۵
Fedor Ambrosimov
۳
۱
Artem Chernov
Finished
۱۶:۱۵
Nikita Shchavelev
۱
۳
Yurii Khaperskii
Finished
۱۶:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Ilia Izvolskii
Finished
۱۷:۰۰
Mihail Andrusenko
۳
۲
Evgenii Kryuchkov
Finished
۱۸:۱۵
Artem Chernov
۲
۳
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۸:۴۵
Anton Vashkov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۲۱:۴۵
Aleksandr Kitaitsev
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Kitaitsev
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Mareev
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۲
Anton Yudin
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۰۰
Nikita Shchavelev
۱
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۱۸:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۲
۳
Stashkovsky Gleb
Finished
۱۹:۵۰
Denis Komarov
۱
۳
Fyodor Panfilov
Finished
۲۰:۳۰
Alexander Ekzhanov
۱
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۲۱:۰۰
Anton Vashkov
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۲۱:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۲۱:۳۰
Stashkovsky Gleb
۲
۲
Fyodor Panfilov
inprogress
۲۲:۳۰
Oleg Belugin
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۸:۳۰
Mareychev Sergey
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۰:۳۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Klavdenkov
۲
۱
Dmitry Bogatov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Andrei Borisov
۲
۳
Artem Poidashev
Finished
۱۶:۳۰
Yurii Khaperskii
۰
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۱۷:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۱
۳
Fedor Ambrosimov
Finished
۱۷:۴۵
Mareychev Sergey
۰
۳
Ilia Izvolskii
Finished
۱۸:۰۰
Fedor Ambrosimov
۱
۳
Aleksandr Monakov
Finished
۱۸:۱۵
Aleksey Shershnev
۳
۱
Andrei Borisov
Finished
۲۱:۱۵
Aleksey Lobanov
۳
۰
Igor Minchenkov
Finished
۲۲:۰۰
Evgeny Anisimov
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۰۰
Nikita Mareev
۳
۲
Aleksey Shershnev
Finished
۲۰:۱۵
Fyodor Panfilov
۱
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۱:۲۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۲
Denis Komarov
Finished
۲۱:۵۰
Anton Vashkov
۱
۱
Andrey Potapkov
inprogress
۲۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
-
-
Aleksey Lobanov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Igor Mihaylov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Shershnev
۰
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۰۳:۱۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۴۵
Anton Vashkov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Mareev
۳
۲
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Egor Markelov
Finished
۰۸:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۸:۱۵
Egor Markelov
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Taras Kononenko
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Selkin
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitry Krivonos
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Anton Yudin
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۴۵
Taras Kononenko
۳
۱
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۱۵
Egor Markelov
۳
۱
Anton Yudin
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Selkin
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۱:۰۰
Anton Sirotkin
۲
۳
Igor Kovalev
Finished
۱۲:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Evgeny Glazun
Finished
۱۲:۳۰
Vitaly Demchenko
۳
۱
Surikov Viacheslav
Finished
۱۲:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۱۲:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۰۰
Anton Sokolov
۰
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۳:۰۰
Surikov Viacheslav
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۳:۳۰
Evgeny Glazun
۰
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۱۳:۳۰
Mikhail Marchenko
۰
۳
Andrei Matonin
Finished
۱۳:۴۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۴:۰۰
Anton Sokolov
۳
۱
Surikov Viacheslav
Finished
۱۴:۳۰
Evgeny Glazun
۰
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۵:۰۰
Sergey Nikulin
۰
۳
Andrey Shmakov
Finished
۱۵:۰۰
Evgenii Kryuchkov
۰
۳
Eduard Golovachev
Finished
۱۶:۴۵
Dmitry Voronov
۳
۲
Evgeniy Samokha
Finished
۱۷:۰۰
Artem Chernov
۲
۳
Aleksandr Monakov
Finished
۱۷:۱۵
Stanislav Mescheryakov
۳
۰
Evgenii Kryuchkov
Finished
۱۷:۱۵
Artem Poidashev
۲
۳
Dmitry Voronov
Finished
۱۷:۳۰
Eduard Golovachev
۳
۲
Mihail Andrusenko
Finished
۱۷:۴۵
Evgeniy Samokha
۱
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۸:۰۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۱۸:۳۰
Stanislav Mescheryakov
۳
۰
Eduard Golovachev
Finished
۱۸:۴۵
Evgeniy Samokha
۰
۳
Igor Amelichkin
Finished
۲۰:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Andrey Potapkov
Finished
۲۰:۴۵
Stashkovsky Gleb
۰
۳
Denis Komarov
Finished
۲۱:۰۰
Oleg Popov
۳
۰
Aleksey Lobanov
Finished
۲۱:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Evgeniy Samokha
Finished
۲۲:۰۰
Nikita Mareev
۲
۳
Andrei Borisov
Finished
۲۲:۱۵
Evgeniy Samokha
۱
۲
Alexander Ekzhanov
inprogress
۲۲:۳۰
Aleksey Shershnev
۱
۲
Aleksandr Kitaitsev
inprogress
۲۲:۴۵
World
ITTF South American Championships, Women Doubles
Vega P./Ortega D.
۲
۲
Watanabe L./Takahashi G.
inprogress
۲۲:۳۰
Morales J./Zeng Z.
۱
۳
Watanabe L./Takahashi G.
Finished
۰۲:۰۰
Vega P./Ortega D.
۳
۰
Galvez E./Menendez M.
Finished
۰۱:۳۰
Slovenia
WTT Star Contender Ljubljana Women
Prithika Pavade
۳
۰
Yubin Shin
Finished
۱۵:۵۰
Hina Hayata
۳
۰
Miwa Harimoto
Finished
۱۴:۳۰
Hina Hayata
۴
۰
Prithika Pavade
Finished
۱۹:۳۰
World
ITTF South American Championships
Teodoro Guilherme
۰
۴
Horacio Cifuentes
Finished
۱۹:۴۵
Eric Jouti
۴
۲
Marcelo Aguirre
Finished
۱۸:۱۵
World
ITTF South American Championships Mixed Doubles
Takahashi G./Teodoro G.
۳
۲
Ishida C./Watanabe L.
Finished
۰۳:۴۵
Slovenia
WTT Star Contender Ljubljana
Felix Lebrun
۳
۲
Harimoto Tomokazu
Finished
۱۵:۱۰
Felix Lebrun
۰
۴
Hugo Calderano
Finished
۲۰:۳۰
Daeseong Cho
۰
۳
Hugo Calderano
Finished
۱۶:۳۰
World
ITTF South American Championships Women
Giulia Takahashi
۴
۰
Zhiying Zeng
Finished
۱۹:۰۰
Daniela Ortega
۴
۲
Paulina Vega
Finished
۱۷:۳۰
World
ITTF South American Championships Doubles
Teodoro G./Jouti E.
۳
۱
Martinez A./Olave A.
Finished
۰۲:۳۰
Iizuka L.K./Ishida C.
۳
۰
Cifuentes H./Sanchi F.
Finished
۰۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Remi Betelu
۰
۳
David Prusa
Finished
۰۰:۰۰
Sohan Gilles
۳
۲
David Prusa
Finished
۰۱:۰۰
World
TT-CUP
Ucinski Rafal
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Rolik
۱
۳
David Nosek
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۲۵
Jakub Nowak
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۰۰:۳۰
Dmitriy Zhitomirskiy
۳
۲
Ravi Chandra
Finished
۰۰:۴۵
Marek Teiml
۳
۲
Kastner Karel
Finished
۰۰:۵۵
Jan Hendrych
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
David Nosek
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۰۱:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۰
Adrian Gadawski
Finished
۰۱:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۳۰
Narendra Modi
۳
۱
Rags Mohanty
Finished
۰۱:۵۰
Jan Molenda
۲
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۲:۰۰
Marek Kulisek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۰۰
Rags Mohanty
۲
۳
Victor Chis
Finished
۰۲:۲۵
Marek Pyzik
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۲:۳۰
Narendra Modi
۳
۱
Victor Chis
Finished
۰۲:۵۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۳۰
Victor Chis
۳
۱
Rags Mohanty
Finished
۰۳:۵۰
Marek Pyzik
۰
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۴:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۴:۳۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۵:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۳۰
Marek Pyzik
۱
۳
Emil Michalski
Finished
۰۶:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۱
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۳۰
Emil Michalski
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۰۰
Cezary Krawczyk
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۴۰
Mleczko Mateusz
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۸:۱۰
Jakub Nowak
۳
۲
Zapala Krzysztof
Finished
۰۸:۳۰
Fabian Sikora
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Nowak
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۰۹:۳۰
Sanchez Juan A
۱
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۰۹:۴۰
Ales Brandtl
۲
۳
David Bochnak
Finished
۰۹:۵۰
Adrian Gadawski
۳
۰
Zapala Krzysztof
Finished
۱۰:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۰۵
Ondrej Fiklik
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۲۰
Strejc Filip
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۱۰:۲۵
Andrzej Krezel
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۱۰:۳۰
Adam Gdula
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۰:۳۵
Francisco Cascales
۱
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۰:۴۰
Ales Brandtl
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۵۰
Michal Spalek
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۱۰:۵۵
Fabian Sikora
۱
۳
Andrzej Krezel
Finished
۱۱:۰۰
Sanchez Juan A
۲
۳
Francisco Moya
Finished
۱۱:۱۰
David Bochnak
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۰
Strejc Filip
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۱۱:۲۵
Jakub Nowak
۱
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۱:۳۰
Adam Gdula
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۵
Francisco Moya
۳
۲
Leon Jose Garcia
Finished
۱۱:۴۰
Ales Brandtl
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Michal Spalek
Finished
۱۱:۵۵
Andrzej Krezel
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۱۲:۰۰
Valois Kayque
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۰۵
Francisco Cascales
۱
۳
Francisco Moya
Finished
۱۲:۱۰
Marek Kulisek
۰
۳
David Bochnak
Finished
۱۲:۲۰
Strejc Filip
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۱۲:۲۵
Fabian Sikora
۱
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۱۲:۳۰
Adam Gdula
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۱۲:۳۵
Francisco Cascales
۳
۰
Sanchez Juan A
Finished
۱۲:۴۰
Ales Brandtl
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۱۲:۵۰
Filip Cernota
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۲:۵۵
Jakub Nowak
۱
۳
Andrzej Krezel
Finished
۱۳:۰۰
Francisco Cascales
۳
۰
Sanchez Juan A
Finished
۱۳:۱۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
David Bochnak
Finished
۱۳:۲۰
Fabian Sikora
۱
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۳:۳۰
Francisco Moya
۳
۲
Leon Jose Garcia
Finished
۱۳:۴۰
Michal Spalek
۳
۱
Strejc Filip
Finished
۱۳:۴۰
Pavel Vyvial
۳
۱
Jakub Rolik
Finished
۱۳:۵۰
Jan Molenda
۳
۱
Zapala Krzysztof
Finished
۱۴:۰۰
Blazej Warpas
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۰۵
Tomas Vorisek
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۱۴:۱۰
Ales Sucharda
۲
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۴:۲۰
Petr Semrad
۳
۲
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۴:۲۵
Jakub Nowak
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۱۴:۳۰
Pavel Vyvial
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۴:۵۰
Frantisek Balcar
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۴:۵۵
Andrzej Krezel
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۱۵:۰۰
Valois Kayque
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۵:۰۵
Jakub Rolik
۳
۲
Ales Sucharda
Finished
۱۵:۲۰
Petr Semrad
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۲۵
Adrian Gadawski
۱
۳
Jan Molenda
Finished
۱۵:۳۰
Skura Eryk
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۳۵
Pavel Vyvial
۱
۳
Ales Sucharda
Finished
۱۵:۵۰
Mikulas Chaloupka
۳
۰
Frantisek Balcar
Finished
۱۵:۵۵
Jan Masternak
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۱۶:۰۵
Zapala Krzysztof
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۶:۱۰
Svoboda Vladimir
۳
۲
Jakub Rolik
Finished
۱۶:۲۰
Petr Semrad
۱
۳
Frantisek Balcar
Finished
۱۶:۲۵
Karol Sulkowski
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۶:۳۵
Adrian Gadawski
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۱۶:۴۰
Ruzicka Josef
۳
۱
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۶:۵۵
Skura Eryk
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۷:۰۵
Pavel Vyvial
۳
۱
Jakub Rolik
Finished
۱۷:۱۰
Jan Molenda
۳
۰
Andrzej Krezel
Finished
۱۷:۱۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۱۷:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Karol Sulkowski
Finished
۱۷:۳۵
Petr Semrad
۲
۳
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۷:۳۵
Ales Sucharda
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۷:۴۰
Martin Topol
۱
۳
Jakub Mach
Finished
۱۷:۵۰
Rus Maksymilian
۱
۳
Zozulya Artem
Finished
۱۸:۰۰
Jan Masternak
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۱۸:۰۵
Frantisek Balcar
۲
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۸:۰۵
Pistora Josef
۲
۲
Lukas Vich
Finished
۱۸:۲۰
Jan Hendrych
۱
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۸:۲۵
Zbigniew Gudz
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۸:۳۰
Skura Eryk
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۸:۳۵
Martin Topol
۳
۱
Lukas Vich
Finished
۱۸:۵۰
Muhlhauser Zdenek
۰
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۸:۵۵
Franciszek Jastrzebowski
۱
۳
Zozulya Artem
Finished
۱۹:۰۰
Stapor Rafal
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۹:۰۵
Jakub Mach
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۱۹:۲۰
Jan Hendrych
۳
۲
Adam Kosacky
Finished
۱۹:۲۵
Jan Masternak
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۹:۳۵
Martin Topol
۳
۲
Pistora Josef
Finished
۱۹:۵۰
Sochor Miroslav
۰
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۱۹:۵۵
Skura Eryk
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۲۰:۰۵
Lukas Vich
۳
۱
Jakub Mach
Finished
۲۰:۲۰
Jan Hendrych
۳
۰
Muhlhauser Zdenek
Finished
۲۰:۲۵
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Zbigniew Gudz
Finished
۲۰:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۲۰:۳۵
Pistora Josef
۳
۱
Lukas Vich
Finished
۲۰:۵۰
Adam Kosacky
۱
۳
Sochor Miroslav
Finished
۲۰:۵۵
Stepien Marcin
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۲۱:۰۵
Jakub Mach
۳
۱
Martin Topol
Finished
۲۱:۲۰
Rus Maksymilian
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۲۱:۳۰
Skura Eryk
۳
۲
Jan Masternak
Finished
۲۱:۳۵
Adam Kosacky
۳
۱
Muhlhauser Zdenek
Finished
۲۱:۳۵
Jaroslav Sprongl
۱
۳
Michal Nemec
Finished
۲۱:۵۰
Stapor Rafal
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۲۲:۰۵
Sochor Miroslav
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۲۲:۰۵
Radek Zeman
۱
۳
Martin Plihal
Finished
۲۲:۲۰
Zdenek Dusek
۲
۲
Martin Boltik
inprogress
۲۲:۲۵
Rus Maksymilian
۳
۱
Zbigniew Gudz
Finished
۲۲:۳۰
Karol Sulkowski
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۲۲:۳۵
Jaroslav Sprongl
۰
۱
Martin Plihal
inprogress
۲۲:۵۰
Belarus
Liga Pro
Viktor Anishchenko
۲
۳
Vladimir Skipor
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Arefev
۰
۳
Sergey Yarovoy
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Skipor
۳
۱
Sergei Arefev
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Yarovoy
۳
۰
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Anishchenko
۲
۳
Sergei Arefev
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Skipor
۳
۰
Sergey Yarovoy
Finished
۱۱:۰۰
Evgenii Kozich
۲
۳
Anton Mokei
Finished
۱۲:۳۰
Anton Mokei
۲
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۱
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۰۰
Evgenii Kozich
۱
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۴:۳۰
Anton Mokei
۳
۰
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Chernoy
۳
۰
Dmitriy Khartanovich
Finished
۱۶:۳۰
Kiriil Skochelenkov
۳
۰
Andrey Chernoy
Finished
۱۸:۰۰
Dmitriy Khartanovich
۳
۰
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۹:۰۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۳
۲
Viktor Smirnov
Finished
۲۰:۳۰
Daniil Devyatnikov
۲
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۲۱:۰۰
Viktor Smirnov
۳
۱
Daniil Devyatnikov
Finished
۲۱:۳۵
Aleksandr Sidorkov
۳
۱
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۲۲:۱۰
World
BRICS Games Women
Tailakova Mariia
۳
۲
Yana Noskova
Finished
۱۷:۱۰
Slovenia
WTT Star Contender Ljubljana Mixed, Doubles
Lim J./Shin Y.
۲
۳
Harimoto T./Hayata H.
Finished
۱۷:۳۰